Zondag 12 november ’23

11:00 uur: Gedachtenisviering: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Vooruitblik: Eén keer per jaar nadrukkelijk stilstaan bij hen die ons ontvallen zijn. Onze doden van kort en lang geleden. In het bijzonder noemen we de namen van de gemeenteleden die in het voorbij jaar gestorven zijn en van wie wij afscheid hebben moeten nemen. Een gedachtenisviering waarin verdriet, herinnering en liefdevolle verbinding de ruimte krijgt. Bij dit alles lezen we het verhaal over een jongen uit Naïn (Lukas 7, 11-23) en naast gemeentezang is er prachtige muziek van het Schouws Koperensemble.

Na afloop is er koffie/thee en ontmoeting in het kerkcentrum!