Zondag 19 november ’23

11:00 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Nel Verburg kiest als thema: ”Gezegend zijn de verliezers.” Zij schrijft hierover: “In de viering staan we stil bij een gedeelte uit een toespraak van Jezus, de ‘zaligsprekingen’ genoemd. In deze toespraak worden de rollen omgekeerd en de vraag is dan ook wat we verstaan onder ‘winnaars’ en ‘verliezers’.”

Na de viering is iedereen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum!