Zondag 5 juli

‘Welkom!?’ was het thema van 5 juli. Dit thema sloot aan bij het feit dat de Ekklesia Breda weer gestart is met vieringen. Maar het woord was wel voorzien van een vraagteken: want voelen we ons altijd overal welkom? En heten wij anderen altijd even welkom? Of liggen er vaak ook hobbels en drempels? Aan de hand van vier bijbelfragmenten uit Lukas, waarin Jezus wel en niet welkom was, werd het thema verder uitgewerkt. De woorden van Jezus vielen niet bij iedereen in goede aarde. De evangelieverhalen staan vol met conflicten, twistgesprekken en verwensingen. Hij was een teken van tegenspraak. Zeker niet alle conflicten gaan over Jezus zelf. Een groot deel er van is een weerspiegeling van de tijdgeest die er heerste in de periode dat de schrijvers hun verhaal over Jezus gingen verwoorden. Het beeld dat geschetst wordt is dat Jezus in tegenstelling tot andere messiaanse beweging altijd koos voor het pad van geweldloosheid en liefde. Wonderlijk genoeg was het juist dit pad dat hem tot teken van tegenspraak maakte en dat hem conflicten opleverde. Op veel plaatsen was hij niet meer welkom. Op heel wat plaatsen voelde hij zich niet meer welkom. En dat waren lang niet altijd de gebieden waar Romeinen of Romeinse overheid huisden. In de evangelieverhalen heeft Jezus het juist altijd met zijn eigen mensen, met de joodse overheden aan de stok. De bekende profeet die niet welkom is in eigen kring. Jezus wordt vaak geloofd om zijn mooie woorden, maar mensen zijn er niet van gediend om een spiegel voor gehouden te krijgen. Dat Jezus het op zichzelf betrekt moet hij weten, maar het gaat niet over ons, lijken ze te zeggen. Dat wil Jezus doorbreken: Het welkom jaar van God moeten we VANDAAG in de praktijk brengen. Welkom en welkom heten is een wederkerig proces van ontmoeting, openheid en de wil tot veranderen. Hopelijk steeds meer in de richting van dat ‘welkom jaar van God’. Dat in ieder van ons een toekomst wil beginnen van eerlijke verdeling, van einde oorlog en opvang van vluchtelingen, van het oplossen van langlopende conflicten tussen families, gezinnen, maar ook – waar we kunnen – tussen volken en groepen. Welkom, we zijn uitgenodigd om aan de slag te gaan.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.