Juli en augustus

Zierikzee, 3 juli – In de laatste GastVrij zijn de YouTube-opnames van Franck Ploum vermeld tot en met 28 juni.
Zondag 5 juli is er weer een online themaprogramma vanaf 10.30 uur.
Daarna zal er ook elke zondag iets zijn; over de inhoud en opzet is Franck nog in bespreking.

Zoals aangekondigd zal de kerkenraad in augustus bekijken of een herstart van onze diensten mogelijk is. Op 19 augustus zullen we hierover een besluit nemen.
Wij hopen erop dat in de pijn van het gemis van het samenkomen de teksten en muziek van de YouTube-opnames ons goede ‘zondagmomenten’ in deze beide zomermaanden brengen.
En natuurlijk hopen wij allen dat wij elkaar daarna weer in onze Gasthuiskerk kunnen zien.

Voor iedereen deze zomer, die zo anders begonnen is als nooit eerder in ons leven, thuis en buiten een goede tijd gewenst!

Met vriendelijke groet,
Ben Hoexum, scriba