Koninklijke onderscheiding

Verrassingen: Zoals reeds enkele maanden bekend heeft onze scriba Ben Hoexum een koninklijke onderscheiding ontvangen, o.a. voor het vele werk dat hij doet voor onze Vrijzinnige Gemeente. Door de coronamaatregelen werd Ben niet zoals gebruikelijk voor zijn onderscheiding naar het gemeentehuis gelokt, maar werd het lintje telefonisch toegekend. Inmiddels heeft Ben op 2 juli jl. toch een bezoekje van burgemeester Jack van der Hoek gehad en zijn onderscheiding ontvangen. Wij feliciteren hem en zijn vrouw Margriet als kerkelijke gemeente nogmaals met deze bijzondere gebeurtenis.
In de lange periode van coronamaatregelen, waarin geen bijeenkomsten van onze Vrijzinnige gemeente in de Gasthuiskerk zijn geweest, heeft de kerkenraad op suggestie van Corrie Goudswaard een attentie bezorgd bij ons vaste groepje zondagse kerkgangers als teken van saamhorigheid en aandacht. De kerkenraad heeft moeilijke besluiten moeten nemen inzake de kerkgang, zoals u reeds per mail en in GastVrij hebt kunnen vernemen.  We hopen op betere tijden en houden u op de hoogte.

                                                                       Dirk Groenendijk