Zondag 25 oktober 2020

Zondag 25 oktober was er een sfeervolle dienst met onze eigen voorganger Franck Ploum. Omdat samenzang niet mogelijk is, werd de muziek en zang verzorgd door Koos Capelle (orgel) en Jan Verswijveren (gitaar en zang). Er klonken mooie liederen van Huub Oosterhuis, die inhoudelijk ook heel goed pasten bij de gesproken teksten. Centraal stond de parabel van de onrechtvaardige rentmeester uit Lukas 16. Jezus stelt in dit verhaal de onrechtvaardigen en aanbidders van de mammon tot voorbeeld. In die zin is het een vreemde parabel, omdat ons met het oog op het koninkrijk van God geen ethisch of moreel gedrag wordt aangereikt. Jezus spreekt dan ook niet over de inhoud, wanneer hij zegt dat de kinderen van het licht te raden moeten gaan bij de kinderen van de mammon, hij spreekt over hun inzet. Zouden de kinderen van het licht net zo veel doorzettingsvermogen en inzet tonen als de mensen die zich druk maken om hun bezit, vermogen of machtspositie, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Het koninkrijk van God zou heel wat dichterbij zijn en veel meer zichtbaar zijn in deze wereld. Zoals op veel plekken in de bijbel worden de mammon-god en God – Ik-zal-er-Zijn in dit verhaal tegenover elkaar geplaatst. Je kunt geen twee heren dienen, zegt Jezus. Dat is voor mensen van vandaag best lastig want geloven is steeds meer een privézaak en in de samenleving zijn we overgeleverd aan geldsystemen en oneerlijke handel. Het is heel lastig je daaraan te onttrekken. Ook wij kijken naar wat gunstig is voor onszelf, waar het beste rendement te halen is of de beste hypotheek. Wat er met ons geld gedaan wordt daar zijn we vaak niet zo kritisch op. Gelukkig wel steeds meer. Mammon gaat overigens niet over het bezitten van geld op zichzelf. Het gaat niet over middelen van bestaan, geld voor brood en kleding en onderdak. Mammon gaat over alles wat je meer hebt dan nodig. Dat geeft verantwoordelijkheid, dat vraagt om solidariteit met de armen en de zwaksten. In die zin sloot ook de diaconale collecte voor kinderen in armoede goed aan bij het thema.

Zie ook: Toespraak Franck Ploum van 25 oktober ’20