Gemeentenieuws

Wisseling in het team van de diaconie
Zoals bekend gaat Wim Welmer ons verlaten. Op 22 november zal hij na ruim 21 jaar voor het laatst dienst doen als diaken. Wij zijn heel blij dat we voor Wim een opvolger hebben gevonden. Jan-Jaap Maarsen is bereid om deze taak op zich te nemen. In de kerkenraadsvergadering van 10 november zal Jan-Jaap tot diaken worden benoemd en op 29 november zal de bevestiging plaatsvinden.
Sjalom Wim! Welkom Jan-Jaap!

Er is nog meer goed nieuws over de diaconie. Wilma van Ouwerkerk heeft na 10 maanden ernstige ziekte haar taak weer kunnen oppakken. Zij heeft een heftig en ingrijpend traject achter de rug. Zij heeft de nodige behandelingen gehad, staat nog onder controle en het ziet er nu goed uit. Binnenkort zullen we haar weer geregeld ‘s zondags zien. Ook welkom Wilma!

Rooster van diensten/vieringen
In GastVrij is het rooster vanaf 22 november tot en met 13 december onder voorbehoud van nadere afspraken geplaatst.
Het ziet er nu als volgt uit:
22 en 29 november 9.15 uur dhr. Franck Ploum, 6 december 9.15 uur mw. Nel Verburg, Den Haag en 13 december geen dienst.

Tot slot
Bij alle hiervoor genoemde plannen speelt op de achtergrond de gedachte dat door de ontwikkelingen met het coronavirus alles weer anders kan uitpakken.
Dat het ons allen goed mag gaan!

Namens de kerkenraad,
met hartelijke groet,

Ben Hoexum, scriba, tel. 416817