Zondag 21 juni

‘Ik was vreemdeling…’ was het thema van 21 juni. Vreemdelingschap speelt een belangrijke rol in de bijbel. De verhalen krijgen vorm in een samenleving die voor het grootste deel nog ruraal en nomadisch is en waarin mensen rondtrekken en zoeken naar vruchtbaar land voor henzelf en hun vee. Velen zijn overal waar ze komen vreemdeling. Daarnaast speelt de indringende ervaring van het volk in Egypte mee. Een land waar ze als vreemde, als slaaf hebben geleefd en uit weg zijn getrokken. ‘Heb lief de vreemdeling, zelf was je vreemde in het land Egypte’. Deze oproep tot liefhebben vraagt van ons niet ‘liefde’ zoals wij dat verstaan, maar zo lezen we in Deuteromium: heb hen lief, geef hen brood en kleding! Er klonken ook vier bijdragen vanuit de poëzie. Gedichten van Gerrit Achterberg en Anne Vegter over vreemdeling zijn, beiden met een toelichting. Een gedicht van Stef Bos over het van twee kanten komen om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook klonk de ‘Jihad van liefde’ van Mohamed El Bachiri, die zijn vrouw verloor bij de aanslagen in het Brusselse Molenbeek in 2016. Ontmoeting, openstaan, ontvankelijk zijn voor de mens die ik zelf had kunnen zijn, of in de woorden van Levinas: ‘De vreemde ander die mij aankijkt en vraagt: doe mij geen kwaad’.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.