Zondag 14 juni

In de videoboodschap van 14 juni sprak Franck Ploum over het belang van visioenen. Zonder richting, zonder een vergezicht verwilderen we en verliezen we onszelf in het hier en nu met alles wat daarbij hoort. Na de Tweede Wereldoorlog had een aantal mensen een visioen: nooit meer oorlog op het Europese continent. Met elkaar – ook Nederland – hebben ze de Europese Staal- en Kolenunie opgericht om te voorkomen dat ooit een land nog zoveel toegang tot deze producten zou krijgen dat ze een oorlogsmachine konden bouwen. Dat was het begin van de Europese Unie en 75 jaar vrede! De bijbel grossiert in visioenen en vergezichten: een nieuwe wereld, niet als hiernamaals of na de dood, maar deze wereld nieuw. Opdat de mens tot leven komt en de aarde bewoonbaar wordt. Ook in onze tijd zijn er mensen die ons daarin voorgaan. Denk aan Malala Yousafzai, die strijdt voor toegang tot onderwijs voor alle meisjes en vrouwen wereldwijd. Denk aan Greta Thunberg die met haar klimaatstakingen een wereldwijde beweging op gang heeft gebracht. De bijbel laat weten: geen mens is te klein om aan het visioen mee te werken, iedereen wordt op pad gestuurd, belichaamd met Gods Geest.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.