Weekend 10/11 april

Terugblik 10/11 april: Wij hebben kunnen kijken en luisteren naar het leerhuis en vesper in Eindhoven. Het thema is “Mystiek en verzet”. Het bekende verhaal van de profeet Elia en de afgod Baäl is zo herkenbaar in de actualiteit van vandaag en in alle eeuwen, die ertussen liggen. Het gedrag van Baäl, de god van bezitters en macht, wordt religieus gelegitimeerd en vertolkt door zijn 450 profeten. Elia stelt de keuze: God of Baäl. Hij laat de profeten ombrengen. Deze overwinning blijkt geen overwinning te zijn. De macht (koning Achab) blijft zitten en Elia komt in gevaar, slaat op de vlucht en trekt zich – op zichzelf teruggeworpen – terug in de woestijn. Het is dweilen met de kraan open. Herkennen wij dat? En maar geven, en maar solidair zijn, dan komt er een moment: ik ben er klaar mee. Elia voelt zich helemaal alleen en raakt in een crisis. Storm, aardbeving, vuur, stilte, stem, zwijgen. Wat een hectiek! Toch kun je niet vluchten voor de wereld, waarin je leeft. De stem van be’stem’ming is: terug gaan. Als Elia denkt dat hij er alleen voor staat is er een verrassende wending in het verhaal: 7000 mensen hebben niet voor Baäl geknield en meegelopen met de corrumperende macht. Die 7000 had hij in zijn teleurstelling over het hoofd gezien. Kijk goed: je hoeft het niet alleen te doen.

Bekijk hier de leerhuis/vesperviering van SOVE (Stichting oecumenische vieringen Eindhoven) van zaterdag 10 april.