Zondag 9 mei: welkom met regels

Beste gemeenteleden,

De zorgen rondom het coronavirus zijn nog niet voorbij. Toch zijn wij blij met het lichtpuntje dat we elkaar zondag weer kunnen zien in onze vertrouwde Gasthuiskerk. In het bericht van 26 april jl. hebben we aangekondigd dat we de afstands- en hygiëneregels blijven hanteren. Kent u ze nog? Het is bijna 5 maanden geleden dat we voor het laatst in de kerk waren. Het lijkt ons daarom nuttig om de regels opnieuw op een rijtje te zetten:

 • In- en uitgang via de oostelijke voordeur, Xenoszijde.
 • De zijdeur in het gangpad wordt niet gebruikt en blijft gesloten in verband met zo weinig mogelijk aanrakingen van deurklinken.
 • De garderobe wordt niet gebruikt.
 • Bij binnenkomen en verlaten van de kerk gebruiken we een mondkapje.
 • Er staat een desinfecterend middel op de tafels bij de ingang.
 • De namen van de kerkgangers worden afgevinkt op een lijst.
 • Huisgenoten kunnen bij elkaar zitten en de lege tussenruimte is 3 stoelen.
 • De lange rijen hebben grote tussenruimtes; zo veel mogelijk schuin achter elkaar zitten.
 • Bij plaats nemen wordt een ‘geeltje’ op de voorzijde van de stoel geplakt (de Gewone Wijkgemeente weet dan welke stoelen gereinigd moeten worden).
 • De lessenaar-microfoon kan gebruikt worden door één persoon, de ouderling van dienst en daarom zal de schriftlezing door de voorganger worden verzorgd.
 • Wij gebruiken geen liedboeken; de liederen zullen in de liturgie worden afgedrukt. Voorlopig zullen we nog niet allen samen zingen.
 • Wij zullen in mei en juni elke zondag onze 2 collectes bestemmen voor de diaconie en de kerkrentmeesters. Geen rondgang, maar een inzamelpunt bij de uitgang.
 • Voorlopig blijven de diensten/vieringen om 9.15 uur beginnen.

Het lijkt veel, maar door de ervaring in de nazomer en de herfst pakken we het vast wel goed op.

Wij verwelkomen u graag zondag!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba