Vooruitblik

Vanaf zondag 9 mei hopen wij onze kerkdiensten weer te hervatten, nu de meeste kerkgangers hun 1e of zelfs al de 2e injectie tegen corona ontvangen hebben. Dit geeft uiteraard geen garanties, dus blijven de adviezen om diensten in kleine groepen te vieren. En: met een waakzaam oog omdat er zeer zorgelijke ontwikkelingen zijn in de ziekenhuizen. Desondanks: allen van harte welkom komende zondag!