Weer beginnen met diensten

De kerkenraad heeft een besluit genomen over de herstart van onze diensten/vieringen.
Na onze voorzichtige benadering van de afgelopen maanden om nog even te wachten weten we nu dat we op een verantwoorde wijze diensten kunnen houden in onze kerk. De nieuwste richtlijnen hebben een positief besluit bevorderd. De Gasthuiskerk is namelijk goedgekeurd voor samenzang. Ook is het weer mogelijk dat we als beide wijkgemeenten na elkaar diensten kunnen houden mits er goed geventileerd kan worden.
Met de Gewone Wijkgemeente is overleg gaande hoe we dit het beste kunnen organiseren.
De beste oplossing is dat we voorlopig afzien van de wisselende aanvangstijden. Omdat er tussen de diensten reinigingsactiviteiten moeten plaatsvinden en wij een kleine groep vormen is het logisch dat wij eerst gaan en de Gewone Wijkgemeente als grote groep om 11.00 uur.
De GW heeft het mooie aanbod gedaan om met hun team na onze diensten de hygiëne en het ventileren  te verzorgen. Omdat hiervoor volgens de richtlijnen minimaal een half uur nodig is, betekent dit dat onze diensten om 9.15 uur beginnen.

Wij vinden het best spannend hoe het zal gaan. Voor ons als kleine groep is draagvlak van groot belang. Meerderen in de gemeente zien er naar uit om weer samen te komen. Echter, er is ook huivering en aarzeling, hoe ontwikkelt het coronavirus zich? Wij horen graag wat u ervan vindt. In dit stadium hebben wij ervoor gekozen om in september en oktober twee maal dienst te houden en in november met vijf zondagen drie keer. Hierbij speelt ook een rol dat enkele gastvoorgangers alleen maar in een dienst van 11.00 uur kunnen voorgaan. 

In GastVrij volgt meer toelichting hoe wij de diensten gaan inrichten.
Wij heten u nu alvast van harte welkom voor onze dienst/viering op 13 september om 9.15 uur, voorganger Franck Ploum. Wij zien u graag komen!
 

Met vriendelijke groet, 

Ben Hoexum, scriba