We gaan weer van start

De kerkenraad heeft een besluit genomen over de herstart van onze diensten/vieringen. Na onze voorzichtige benadering van de afgelopen maanden weten we nu dat we op een verantwoorde wijze diensten kunnen houden in onze kerk. De nieuwste richtlijnen hebben een positief besluit bevorderd. De Gasthuiskerk is namelijk goedgekeurd voor samenzang. Ook is het weer mogelijk dat we als beide wijkgemeenten na elkaar diensten kunnen houden mits er goed geventileerd kan worden.

De beste oplossing is dat we voorlopig afzien van de wisselende aanvangstijden. Omdat er tussen de diensten reinigingsactiviteiten moeten plaatsvinden en wij een kleine groep vormen is het logisch dat wij eerst gaan en de Gewone Wijkgemeente als grote groep om 11.00 uur. Om voldoende tijd voor ventilatie en schoonmaak te hebben beginnen onze diensten voorlopig om 9.15 uur. In dit stadium hebben wij ervoor gekozen om in september en oktober tweemaal dienst te houden en in november met vijf zondagen drie of vier keer. Hierbij speelt ook een rol dat enkele gastvoorgangers alleen maar in een dienst van 11.00 uur kunnen voorgaan. Wij hopen van harte dat velen van u de weg naar onze diensten weer zullen vinden.

Voortgang YouTube – Hoe de uitzendingen van de Ekklesia in Breda voortgaan is nog niet helemaal duidelijk. De Ekklesia start immers zelf ook haar diensten weer op per september. Maar er is inmiddels wel een rijk archief opgebouwd dat beschikbaar blijft, ook voor ons.