Komende zondag – 13 september

Aanvulling op mededelingen in GastVrij

Beste gemeenteleden,

Komende zondag bent u na een onderbreking van een half jaar weer van harte welkom in de Gasthuiskerk. In GastVrij is de besluitvorming toegelicht en hebben we aangegeven hoe we de dienst gaan inrichten.
In dit bericht gaat het om een aanvulling hierop.
Wat zijn onze regels? Deze:

* Zie pag. 7/8 GastVrij.
* Plus de volgende aanvullingen:
* De zijdeur in het gangpad wordt niet gebruikt en blijft gesloten in verband met zo weinig mogelijk aanrakingen van deurklinken.
* In- en uitgang via de oostelijke voordeur, Xenoszijde.
* Er staat een desinfecterend middel op de tafels bij de ingang.
* De namen van de kerkgangers worden afgevinkt op een lijst.
* De gebruikte stoelen en materialen worden gemerkt met een gele Post-it sticker, zodat alleen deze voor de dienst van de Gewone Wijkgemeente gereinigd hoeven te worden.
* De garderobe wordt niet gebruikt.
* De kerk rij-voor-rij verlaten.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het zal lukken.
Graag tot ziens a.s. zondag!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba