Voorwoord Gastvrij juni, juli en augustus 2021

Beste gemeenteleden,

Moest ik u in de vorige editie van ons gemeenteblad nog melden dat ons land geregeerd werd door het coronavirus, nu, half mei, kan ik toch met groeiend vertrouwen melden dat onze regering het beleid zelf weer stukje bij beetje overneemt. De vaccinaties lijken hun vruchten af te werpen, opnames in ziekenhuizen nemen af. De coronamaatregelen zijn per 19 mei versoepeld, er wordt steeds meer mogelijk, steeds meer terug naar “hoe het vroeger was“. Onze kerkdiensten zijn inmiddels ook weer hervat, zij het nog met enkele beperkende maatregelen. De leeftijd van onze vaste kerkgangers staat er garant voor, dat (bijna) iedereen de 2 prikken gehad heeft. We mogen dus uitgaan van veilige bijeenkomsten. Dat neemt niet weg dat de overheidsvoorschriften ook zo weer aangescherpt kunnen worden, en uiteraard volgen wij die regels dan weer op.
In het rooster vindt u de gegevens over de komende diensten. Verder weer de gebruikelijke informatie uit de gemeente en vooruitblikken van Franck.

De kerkenraad hoopt u allen in goede gezondheid te ontmoeten in onze diensten tijdens de zomerperiode. Vakanties naar verre streken zitten er vooralsnog niet in, maar ook in ons mooie Zeeland is het goed toeven.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een prachtige zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Dirk Groenendijk, voorzitter