Verlenging periode geen diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

Ons besluit over het niet samen kunnen komen op zondag loopt t/m half januari, waarbij 16 januari sowieso al was ingeroosterd als ‘geen dienst’.
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond dienen wij een nieuw besluit te nemen.
Wij blijven de lijn volgen van wat geldt voor de culturele sector en dat betekent dat wij deze periode gaan verlengen t/m 23 januari.
Een herstart op 30 januari is afhankelijk van de persconferentie van 25 januari.

Op 16 januari is er een YouTube-programma vanaf 10.30 uur, thema: “Paulus in gevangenschap”. Voor zondag 23 januari wordt ook een programma voorbereid vanaf 10.30 uur en eveneens op 30 januari in het geval dat in de persconferentie van 25 januari geen verdere versoepelingen worden aangekondigd.
De op 30 januari na de dienst geplande lezing ‘Een bewoonbare aarde’ van Gerard Gerritse wordt voorlopig doorgeschoven naar 13 maart. In de hoop dat het dan wel kan.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba