Brief Franck Ploum ‘oud en nieuw’ + YouTube-uitzendingen

Beste gemeenteleden,

Zie hierbij een brief van onze voorganger Franck Ploum.

Op zondag 2 januari kunt u vanaf 10.30 uur op het YouTube-kanaal van de Ekklesia Breda kijken (en terugkijken) naar een viering rond het feest van ‘driekoningen’. Er is in het evangelie sprake van een botsing tussen heersende wereldorde en nieuwe wereldorde, tussen oud koningschap en nieuw koningschap. Dit wordt verbeeld in het geboorteverhaal dat de evangelist Mattheus ons vertelt. Een viering/programma met tekst, muziek, beeld en liederen.

Op zondag 9 januari eveneens weer vanaf 10.30 uur een YouTube-programma. Thema ‘Veelkleurig en inclusief’ rond het slot van de brief van Paulus aan de Romeinen.

Zondag 16 januari is afhankelijk van de persconferentie van half januari.
Onder voorbehoud: vanaf 10.30 uur YouTube-uitzending. Thema ‘In gevangenschap’ rond de brief van Paulus aan Filemon.

De programma’s zijn ook te volgen via onze eigen website.

Ook namens de kerkenraad een goede jaarwisseling en vrede en alle goeds voor 2022 gewenst!

Ben Hoexum, scriba