Ons gemeenteleven

Beste gemeenteleden,

Het Coronavirus raakt ons allen. Persoonlijk, de hele samenleving, wereldwijd trekt het diepe sporen. Onze gemeente is een kleine samenleving en ervaart nu ook de consequenties.
De kerkenraad heeft de laatste dagen via e-mailoverleg ‘vergaderd’ en heeft een aantal besluiten genomen.
In dit bericht informeren wij u over de gevolgen voor het geheel van ons gemeenteleven en over de keuzes die we gemaakt hebben.

Vervallen van diensten/vieringen. In aansluiting op de vervallen diensten vanaf 15 maart jl. hebben wij ons gerealiseerd dat we door de maatregelen van de regering van jl. maandag voor een langere periode dan deze 3 zondagen in maart een beslissing moeten nemen. Wij hebben besloten tot en met mei geen diensten te houden. In deze periode zijn wij in de gelegenheid te luisteren en kijken naar een alternatieve invulling van onze diensten door onze voorganger Franck Ploum. De Ekklesia Breda, waar Franck dus ook voorganger is, maakt YouTube-opnames. Die van 15 en 22 maart zijn eerder al doorgezonden. Tot 1 juni zal er elke zondag en filmpje komen. De ene week wat professioneler en uitgebreider en de andere week een videoboodschap. Elke zondag om 10.30 uur staat het op het YouTube-Kanaal. Er komen ook ‘uitzendingen’ voor Witte Donderdag – Goede vrijdag – Paaszaterdag en Paaszondag. Hoe de Ekklesia dit gaat invullen is nog in beraad.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een button op hun website die er direct naar linkt. Het is niet zeker of die er a.s. zondag al op staat, maar vanaf dan kan het ook via www.ekklesiabreda.nl

Trouwens, via enkele muisklikken kan het nu ook al via www.ekklesiabreda.nl

Bezoekwerk/pastoraat. Franck kan niet doorgaan met zijn twee bezoekdagen per maand. De andere drie leden van de bezoekgroep zijn ook gestopt met hun bezoekwerk. Binnen de bezoekgroep zullen afspraken worden gemaakt over het bellen met gemeenteleden die op de bezoeklijst staan.

Bloemen/verjaardagen. Rond de dag van een 75ste verjaardag of van 80 en ouder komt er altijd een boeketje bloemen. Met dit fleurige gebaar zouden we graag door willen gaan. De bloemiste kan ook rechtstreeks bezorgen.

Collectes voor de diaconie. Het is jammer als de doelgroepen deze inkomsten missen. Wij willen graag onze doelen voor 2020 halen en zullen – wanneer wij hopelijk vanaf juni weer samen kunnen komen – voor de twee niet gehouden collecten een inhaalslag maken.

Tot slot. Het is een paradox. Juist in een tijd van behoefte aan verbondenheid gaan wij tijdelijk ‘uit elkaar’. Toch is dit niet helemaal waar. Telefonisch en digitaal kan ook verbondenheid worden ervaren en in gedachten kunnen wij samen zijn als wij op zondagochtend thuis kijken en luisteren naar de YouTube-opnames van Franck.

Met vriendelijke groet, sterkte voor iedereen in deze bijzondere tijd,

Ben Hoexum, scriba