Lezing zondag 9 oktober ’22

Beste gemeenteleden,

In aansluiting op de uitnodiging van 23 september jl. voor de lezing van ons gemeentelid Gerard Gerrtitse zenden wij u bijgaand een aanzet voor de lezing. Het is in 9 punten weergegeven en Gerard stelt voor deze vooraf te lezen. Het biedt de mogelijkheid om alvast vragen te formuleren. Het is de bedoeling dat er volop ruimte is voor discussie.

De lezing is aansluitend aan de viering met het thema ‘De schreeuw van de aarde’ a.s. zondag om 11.00 uur. Na  een kleine koffiepauze bent u allen van harte welkom om deze lezing bij te wonen onder leiding van onze voorganger Franck Ploum.

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba