Geen diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

Velen van u hebben waarschijnlijk de persconferentie gezien over de nieuwe coronamaatregelen. Nederland gaat opnieuw ‘op slot’. Kerken volgen over het algemeen steeds de maatregelen die er voor de cultuursector gelden. Zo hebben wij als gemeente het ook steeds gedaan. Nu theaters, bioscopen en musea alle moeten sluiten betekent dit dat wij voorlopig geen diensten/vieringen zullen houden.
Vanaf zondagmorgen 19 dec. vervallen onze samenkomsten t/m half januari.

Zodra er weer iets is te melden zullen wij u op de hoogte houden.

Met een somber gemoed verzenden wij dit bericht. Toch verliezen wij niet de hoop. In deze laatste adventsweek durven wij vertrouwen op het licht, dat met kerst door de duisternis heen breekt. In solidariteit met elkaar kan een ‘stille kerst’ een stem geven aan ons verlangen naar sprankeltjes licht.

Met vriendelijke groet,namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba