Coronarichtlijnen en Klimaatpelgrimstocht – 25 sept. ’21

Beste gemeenteleden,

Wij komen nu in een overgangstijd van de coronamaatregelen. Voor kerkbezoek is geen coronapas nodig. Wel is het advies om – nu vanaf vandaag de anderhalve meter afstand houden vervalt – nog gepaste afstand te houden. In de Gewone Wijkgemeente is hier nog overleg over gaande. Onze kerkenraad zal de coronarichtlijnen bespreken in onze vergadering op 6 oktober.
Vanaf morgen vervalt alvast de registratie van kerkgangers en durven wij er weer op aan om koffie te gaan drinken.
Daarom allen van harte welkom na de dienst van 11.00 uur in het kerkcentrum.

Na anderhalf jaar is dit in meer dan één opzicht een bijzonder begin omdat we dan afscheid nemen van gastvoorganger Herman Meijburg, die in een lange reeks van jaren altijd graag gastvoorganger bij ons was.

Hieronder ziet u een bericht van GroeneKerken. Als kerkenraad staan we hier helemaal achter. Om het maar eens op een oude, vertrouwde manier te zeggen: “Wij bevelen dit in uw warme aandacht aan”.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Ben Hoexum, scriba