Gesprek met gemeente

Beste gemeenteleden,

Graag herinneren wij u aan de oproep in de laatste GastVrij om met elkaar van gedachten te wisselen over ons gemeente-zijn.
Op zondag 10 oktober zal onze viering om 11.00 uur het karakter hebben van een startzondag. Franck zal stil staan bij de betekenis van ons gemeente-zijn. Hoe ziet de toekomst van de vrijzinnigheid er uit? Wat betekent het om in deze tijd een kleine gemeenschap te zijn die vasthoudt aan dat oude steeds weer actuele verhaal van de bijbel en alles wat daaruit aan cultuur, kunst en literatuur is voortgekomen?
Klarinetgroep ‘Kwartezz’ doet mee aan deze viering.
Na de viering kunnen wij elkaar ontmoeten met koffie, broodjes een een gesprek met elkaar. We willen ons bezinnen op de vraag hoe wij ons kleine gemeente-zijn kunnen continueren.
Wat is daarvoor nodig? Wie kan er meedoen? Kunnen taken binnen de kerkenraad ook voor en deel buiten de kerkenraad worden gedaan?
Van onze zes kerkenraadsleden zijn er drie 75+. Nu zegt leeftijd niet alles. Het is geen graadmeter voor vitaliteit. Iedereen is volop gemotiveerd. Toch is het wel een statistisch gegeven dat dit zomaar kan veranderen en het gevoel, dat het er toch wel iets meer op aankomt, leeft ook. Qua leeftijdsopbouw vertoont de gemeente eigenlijk hetzelfde beeld als de kerkenraad.
Daarom is het wijs om hierover samen na te denken.
En daarom bent u van harte welkom op zondag 10 oktober. Wij streven naar een afronding rond 13.00 uur.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba