Zondag 23 juni ’24

11.15 uur: de heer Franck Ploum – vm.m.v. Ekklesiakoor Breda
Collecten: volgt

Vooruitblik: Arm en rijk – Lukas 18 : 18 – 30
Viering met medewerking van het Ekklesiakoor uit Breda, o.l.v. dirigent Myriame
van Genuchten en pianist Elena Yefanova.


Een centraal thema bij Lukas is de tegenstelling tussen arm en rijk. De rijken moeten
het nogal eens ontzien bij Lukas en ook in andere Bijbelboeken. Toch kun je niet
stellen dat de bijbel per definitie tegen bezit is. De Bijbelse klacht gaat over wat je
bezit ten koste van een ander. Dat je niet akker aan akker rijgt en bezit laat
cumuleren. Het koninkrijk van God gaat over andere en nieuwe verhoudingen,
waarin m.n. zij die aan de goede kant van de samenleving staan een grote
verantwoordelijkheid dragen.

De dienst van 23 juni begint een kwartiertje later: 11.15 uur.