Zondag 21 augustus 2022

Zondag 21 augustus
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik

“Brieven van Petrus”. Hoe blijf je staande in een vijandige wereld? Wat blijft erover van je geloof als er verdrukking op de loer ligt? En verdrukking hoeft niet eens ‘onderdrukking’ te betekenen, het kan ook over onszelf gaan in de wereld waarin wij leven waar God uit lijkt te zijn verdwenen of op z’n minst wordt doodgezwegen. Zijn we verloren in deze wereld, moeten we ons maar aanpassen of zijn we nog in staat tot het bieden van tegenwicht, tegen alles wat deze wereld hard, hardvochtig, grenzeloos en dodelijk maakt?
Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee klaar in het kerkcentrum (Franck Ploum).