Zondag 21 maart

Zondag 21 maart 2021 – 10.30 uur:
dhr. Franck Ploum
Thema: Een nieuwe aarde (9) – Een nieuwe lente? Of onheil voor de armsten

De profeet Amos leest het volk in niet mis te verstane worden de les. Hij neemt geen blad voor de mond in zijn aanklacht jegens de rijken en machtigen, die mensen uitbuiten en bezig zijn zichzelf te verrijken ten koste van anderen. Op deze eerste dag van de lente neemt bijbelwetenschapper Janneke Stegeman ons mee in het lezen van Amos vanuit het perspectief van de nieuwe aarde.”

Of

Zondag 21 maart 2021 – 09.15 uur:
ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Alternatieve vooruitblik 21 maart: Bij het schrijven van deze kopij is het nog niet duidelijk of en zo ja wanneer wij weer samenkomen in de kerk. De kerkenraad wacht eerst de persconferentie van 8 maart en de daaropvolgende kerkelijke richtlijnen af. Met de toename van de besmettingen is er op dit moment nog veel onzekerheid. In de week van 8 maart zullen wij u nader informeren of het weer kan. Dus is 21 maart voorlopig een vraagteken.