Zondag 12 februari 2023

Zondag 12 februari 2023
11.00 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Het thema van de viering is ‘De zaligsprekingen’ uit Mattheüs 4 : 25 – 5 : 12. Franck schrijft ter inleiding: “De hoofdstukken 5 tot en met 7 van het Mattheüsevangelie kennen we als de Bergrede. Een grote redevoering waarin Jezus zijn visie op de Thora en de Profeten deelt met zijn leerlingen. Het is uiteraard een compositie van de schrijver, die hier bij elkaar zet wat volgens hem de kernboodschap is van Jezus’ verkondiging. Die grote rede begint echter met een woord voor mensen in de verdrukking. Jezus noemt deze mensen “zalig” – “gelukkig”. Beetje vreemd, de wereld op z’n kop: zij die in deze wereld niet meetellen worden geprezen door Jezus. Is dat een aanmoediging om te kiezen voor armoede en lijden? Of is hier iets anders aan de hand? Na de viering drinken we samen koffie!”

Komen en gaan ouderling-kerkrentmeester: Na een periode van bijna 10 jaar in de kerkenraad treedt Noud Punt af. Eerst 4 jaar als diaken en aansluitend 6 jaar als ouderling-kerkrentmeester. De inzet en de inbreng van Noud in ons team zullen wij missen. Dank en erkenning voor deze bijdrage aan ons gemeentezijn. Wij zijn verheugd dat we een opvolger hebben gevonden: Marcel Schiettekatte, al decennialang één van onze kosters. De bevestiging in het ambt zal plaatsvinden op 12 februari. Wij verwelkomen Marcel in ons team en nemen dan afscheid van Noud.

Presentatie en gesprek over de klimaatcrisis op 12 februari: Na diverse malen uitstel in het coronatijdperk gaat het er nu echt van komen. Ons gemeentelid Gerard Gerritse zal aansluitend aan het koffiedrinken een presentatie geven. Wij hopen op een goed gesprek met elkaar over een thema, dat zo ontzettend belangrijk is voor de leefbaarheid op de aan ons toevertrouwde aarde. Van harte welkom!