Zondag 7 augustus 2022

Zondag 7 augustus
09.30 uur: mevrouw Marianne Zandbergen, Middelburg
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik

“Als je voor een dubbeltje geboren bent…
 ….bereik je nooit een kwartje.”
Wat een rare opmerking eigenlijk! Het blijkt gebaseerd te zijn op een liedje van Louis Davids. En het gaat erover, dat je nooit een stuiver meer krijgt als je als een dubbeltje geboren bent. Een recent uitgekomen boek laat zien dat er veel waarheid in zit. Maar als we ons erbij neerleggen, dan doen we onszelf tekort. Het is ook geen christelijke gedachte. Jezus, onze grote leermeester, dacht er anders over (Marianne Zandbergen).