Zondag 31 maart ’24

09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Paascollecte 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik: Na de ingetogenheid van Goede Vrijdag neemt op Paaszondag de uitbundigheid ons mee. Uiteindelijk is het leven sterk, is de drang van mensen tot overleven groot, kun je altijd meer dragen dan dat je van tevoren had gedacht. Pasen maakt geen einde aan de fysieke dood, we gaan allemaal een keer dood. Pasen is een visioen dat ons over dood en onvrijheid laat zien hoe een toekomst van leven en liefde waarheid kan worden. Leven sterker dan de dood zegt de bijbel dan. Met die gedachte worden we gevoed en gesterkt, dat het in ons waar mag worden. Genoeg redenen om nieuw licht te ontsteken en het leven te vieren.
Aan deze viering werkt ook zangeres Helena Biemond mee. (Franck Ploum).