Zondag 29 oktober ’23


09.30 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Zondag 29 oktober is mevrouw Nel Verburg onze voorganger, inmiddels een vertrouwd en graag geziene en gehoorde gastvoorganger.

Nel blikt met ons vooruit:
Het thema van de viering zal zijn: Moeheid.
Misschien een thema waarvoor we niet direct warmlopen. Het is echter wel iets dat we allemaal kennen en het is ook niet iets van alleen onze tijd. Ook in de bijbel gaat het al over moe zijn. Agur, iemand die in het boek Spreuken aan het woord komt, koppelt moeheid aan het niet (meer) in verbinding staan met de Eeuwige en in het verlengde daarvan met anderen en onszelf.  Boeiend onderwerp, en we heten Nel en U dan ook van harte welkom.