Zondag 15 oktober ’23

9.30 uur: ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee
Collecten: 1 ste Kerkrentmeesters 2 de Onderhoudsfonds

Het thema voor de overdenking is ‘Geroepen om vrij te zijn’. De titel is ontleend aan het boekje van NBG Bijbelstudies over slavernij en vrijheid. Het is 2023 150 jaar geleden, dat er een einde kwam aan de slavernij. De Bijbel is in het verleden door voor- en tegenstanders van de slavernij aangehaald. Zijn er in het Oude en Nieuwe Testament verhalen, die een andere kijk op vrijheid en slavernij geven? Gezien de maatschappelijke discussie over ons slavernijverleden, horen we het verhaal van twee vroedvrouwen Sifra en Pua, dat de basis heeft gelegd voor ethische bezinning op moreel handelen. De dichteres Denise Jannah (1956-Nederlandse zangeres/zangpedagoge van Surinaamse afkomst) neemt ons mee in eigentijdse tekst: “Om te weten waarheen: weet waar je vandaan komt”.

Haar gedicht geeft woorden aan ervaring van mensen en een weg om te gaan….. Laten we samen gaan luisteren…. Welkom in ontmoeting. (Dinie Eerland-van Vliet).