Zondag 28 mei

Zondag 28 mei 2023 Pinksteren
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik 28 mei: “Wie Pinksteren zegt, zegt geestkracht en inspiratie”, zo schrijft Franck. En verder: “Wat zou een leven zijn zonder inspiratie, zonder bezieling? Toch blijft voor veel mensen Pinksteren een ingewikkeld feest. Wellicht omdat in de traditie aan dit feest zoveel theologie en dogma is geplakt dat we de eenvoudige essentie ervan zijn kwijtgeraakt. Deze ochtend klinken verhalen die ons opnieuw terug willen brengen naar de bronnen van waaruit we leven en onze inspiratie putten. Bronnen vol levenskracht.”

Helena komt mee in de viering als soliste. Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee klaar in het kerkcentrum.