Zondag 26 februari 2023

Zondag 26 februari 2023
11.00 uur: Da. Dinie Eerland
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Op zondag 26 februari gaat da. Dinie Eerland bij ons voor in de dienst die om 11.00 uur begint.
Echtgenoot Pieter zal daarbij zijn muzikale steentje bijdragen op het orgel.
Na deze dienst is er weer een informeel samenzijn in het kerkcentrum met koffie of thee. Welkom!