Zondag 12 maart 2023

Zondag 12 maart 2023
11.00 uur de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik 12 maart: Bijbels gesproken is de woestijn een grimmig oord van beproeving. Een leerschool voor het geweten. Mensen moeten gaan tot het uiterste om, bij gebrek aan alles, water en brood, het vol te houden met elkaar en de solidariteit hoog te houden. Jezus gaat na zijn doop de woestijn in. We worden getuigen van een louteringsproces waarin hij innerlijk alle levenskeuzes voorbij ziet komen en elke stem hem probeert te overtuigen van de gegeven optie. Het is het innerlijke gevecht dat ieder mens met enige regelmaat uitvecht met zichzelf. We lezen Lukas 4.
We breken en delen brood en wijn.