Zondag 22 januari 2023

Zondag 22 januari 2023
9.30 uur: De heer Franck Ploum
Collecten:  1ste College van kerkrentmeesters 2e Verjaardagsfonds

Vooruitblik 22 januari 2023  
Franck schrijft: “De zee van Galilea” Matteüs 4, 25-5,12
In de evangelieverhalen speelt Galilea een belangrijke rol. Galilea is een gebied dat zwaar is getroffen tijdens De Grote Joodse Oorlog (jaar 67-70). Het aantal slachtoffers in dat gebied is immens en het lijden groot. “Het meer van Galilea kleurde rood van het bloed”,  schrijft de joods-romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus. Die bloedbaden werden door de Romeinen “Goed nieuws-Evangelie” genoemd. De evangelisten laten precies daar een ander Evangelie klinken: het begin van Jezus’ optreden en het ontstaan van een kleine messiaanse beweging die van het verleden geleerd heeft dat geweld tegen de Romeinen niet werkt. Zij gaan de weg van innerlijke vrijheid en geweldloos verzet. Zij sluiten daarbij aan bij de humane stroming in het Jodendom, die de Thora leest als een ethisch appel. Te beginnen bij, zoals Markus en Matteüs zeggen “de zee van Galilea”.

Koffiedrinken. Voorafgaand aan de viering vanaf 9.00 uur en na de viering van 29 januari 11.00 uur is iedereen welkom op de koffie en thee.