Zondag 14 mei ’23

Zondag 14 mei 2023
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Deze zondag gaat onze eigen voorganger Franck voor de dienst die om half tien begint.

Hij blikt met ons vooruit: De aarde als economie. Hoe kun je de lucht bezitten? Hoe bepaal je de waarde van een boom? Waarom is een woonwijk meer waard dan een bos? Allemaal vragen die voortkomen uit de wijze waarop wij naar onze leefomgeving kijken, namelijk met het oog van geld, bezet en economie. Maar zo kijken we niet alleen naar onze omgeving, zo kijken we (wellicht onbewust) ook naar elkaar. De aarde als economie is een levensvisie die uiteindelijk naar de afgrond voert, omdat met ogen van geld en gewin elke intrinsieke waarde van wat in de schepping aanwezig is verloren gaat. 

Voorafgaand aan deze dienst bent u vanaf 09.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee in het kerkcentrum.