Maandag 25 december ’23

Maandag 25 december  2023, 1e Kerstdag
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik 25 december – kerstmis: ”Word nu geboren!”
Het feest van de geboorte van Messias Jezus wordt te vaak als een toen en daar, en te weinig als een hier en nu. Maar als het alleen in het verleden ligt, wat betekent het dan nog in onze tijd en in deze gebroken wereld van oorlog en geweld? De geboorte die ons met dit feest wordt aangereikt is echter een uitnodiging om zelf herboren te worden. Dat kan, wanneer we alles waar het verhaal van kerst voor staat – kwetsbaarheid, licht, geboorte, woord dat daad wordt – door laten dringen tot onze diepste vezels en onszelf ontvankelijk maken voor een nieuw begin: onze eigen hergeboorte. We lezen uit Lukas 2 en Johannes 1.

Aan deze viering werkt ook het klarinetensemble ‘Kwartezz’ mee!