Zondag 29 november 2020

Op de eerste zondag van advent stonden de profeten centraal. Bijbelse profeten zijn geen toekomstvoorspellers of waarzeggers. Het zijn mensen met een scherpe blik op het verleden en heden en zo de gevolgen van menselijk gedrag of wangedrag vaak eerder in beeld hebben dan andere mensen. Vanuit bezorgdheid waarschuwen ze voor wat er gaat gebeuren. Er klonken niet alleen bijbelse profeten. Ook onze tijd kent profetische stemmen. Denk aan mensen als M.L. King die aan de wieg stond van de grote bevrijdingsbewegingen in Amerika en vandaar uit wereldwijd. In onze dagen zijn het vaak jonge mensen, jonge vrouwen die hun profetische stem laten horen en ingaan tegen de gevestigde orde. Malala Yousafzai die de stem is van al die meisjes en vrouwen die worden onderdrukt en geen toegang hebben tot onderwijs. Gretha Thunberg, die ons aanklaagt en aanspreekt op hoe wij deze aarde aan het vernietigen zijn.

Zoals evangelisten goed nieuws verkondigen in Jezus’ dagen, door mensen een ander verhaal te geven om van te leven. Zo proberen de bijbelse profeten het volk terug te brengen naar de Thora en haar gerechtigheid. Omdat ze zien dat het leven zoals het geleefd wordt wel uit moet lopen op een ondergang. Het uiteindelijke doel van deze profeten is recht en gerechtigheid van Godswege. Maar van Godswege is iets anders dan dat God het regelt. Het ligt niet buiten onszelf. De keuze ligt in mensen zelf. En ze bieden mensen een alternatief: wat als je nou eens weg gaat van man en macht, loslaat wat je denkt dat niet anders kan en een nieuwe weg baant: een weg voor de Eeuwige, waarop dalen van duisternis gevuld en bergen van onrecht afgegraven worden.