Zondag 31 oktober 2021

In deze dienst hoorden we maar liefst drie broodverhalen uit het evangelie van Marcus. Tot twee keer toe wordt er met velen gedeeld van het weinige dat er is. In het derde verhaal verwijt Jezus de leerlingen dat ze het nog steeds niet begrijpen en zich nog steeds druk maken om voldoende brood.
In deze verhalen wordt een visioen verbeeld, een droom van deze wereld anders en daar hoort ook een andere economie bij: de economie van het genoeg! Ons huidige economisch model, gebaseerd op neoliberaal gedachtengoed gaat alleen maar over snelle winst en constante groei. Maar hoe zit het met de lange termijn? Welk effect heeft ons economische groeimodel op de aarde, het klimaat, de verhoudingen tussen mensen? De economie van het genoeg heeft hier aandacht voor en dat komt alle mensen ten goede. Het voorbeeld wordt aangehaald van een emeritus-hoogleraar economie, die vertelde dat zijn vak vroeger een andere naam had: ‘huishoudkunde’ en dat ging over veel meer dan geld alleen. Dat ging over het welzijn van een huishouden en de belangen van ieder in een huishouden. De term economie gaat nu te vaak alleen maar over geld en kosten en baten. De evangelieverhalen willen ons terugbrengen naar de huishoudkunde: hoe komt ieder mens tot zijn en haar recht en hoe verdelen we het zo dat er brood is voor iedereen. Die vraag kunnen we onszelf stellen, maar speelt ook in groter verband. Neem bijvoorbeeld de EU: in hoeverre is dat nog een waardengemeenschap gedreven door idealen, een visioen van vrede voor heel het continent en al haar inwoners? Of gaat het ook hier alleen nog over economische feiten van winst en verlies?