Moederdag 10 mei

De YouTube-uitzending op Moederdag (10 mei) ging over de mens als individu en persoon enerzijds en de mens als deel van een groter geheel anderzijds. Hoe kunnen familiebanden vruchtbaar zijn en waar knellen ze? Hoe bevrijden wij onszelf van beperkende verhoudingen met anderen en hoe doorbreken we gangbare patronen in onze omgang en verhoudingen met elkaar. In de bijbel staan veel verhalen over familiaire omgang. Denk aan het verhaal van Abraham en Izaäk, maar ook de evangelieverhalen spreken regelmatig over de verhouding tussen Jezus en zijn moeder, zijn broers en zussen. ‘Zij die de wil van God doen, dat zijn mijn broers en zussen’ zegt Jezus. Daarmee ontdoet hij zich niet van zijn familie, maar doorbreekt hij knellende banden die hem beperken tot waar hij vandaan komt, tot wie hij zou behoren en wat vanuit deze familiaire banden van hem verwacht mag worden.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.