Zondag 3 mei

In het onlineprogramma van 3 mei stonden we stil bij het thema vrijheid. Hoe vanzelfsprekend is onze vrijheid eigenlijk en is die vanzelfsprekendheid terecht? Wat voor ons gewoon lijkt is voor het grootste deel van de wereldbevolking helemaal niet gewoon. Dat we kunnen zeggen wat we vinden, kunnen gaan en staan waar we willen, kritiek kunnen uiten op regering en beleid, dat we leven in een democratie, dat is een groot goed en we realiseren ons vaak niet hoe makkelijk je dat kwijt kunt raken. De als kind in 1989 uit Polen gevluchte filosofe Alicja Gescinska vindt dan ook dat Westerlingen vrijheid maar al te vaak verwisselen met luiheid en consumentisme, terwijl voor haar vrijheid iets is dat je elke dag moet veroveren. Ook was er aandacht voor de vraag of vrijheid grenzeloos is. Vanuit Bijbelse verhalen als de Uittocht, de terugkeer van de ballingen naar Juda bij de profeet Jesaja, maar ook het Pinksterverhaal in het boek Handelingen, kunnen we concluderen dat vrijheid niet grenzeloos is en zelfs moeilijk, omdat werkelijke vrijheid ook oproept tot verantwoordelijkheid. Mijn vrijheid stopt waar de vrijheid van een ander in het geding komt.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.