19 april

Zondag 19 april stond het Emmaüsverhaal centraal en we werden voor de keuze gesteld: licht of donker, gerechtigheid en vrede of toch terug naar de gewapende strijd? Een rijk verhaal met veel lagen. Een herkenbaar verhaal omdat het ook de weg van rouw en verdriet verbeeldt. Een weg die ieder mens in het leven moet gaan. Wie gaat dan mee de duisternis in? Welke keuzes maak je op die weg? Waar vind je perspectief? Het verhaal van de Emmaüsgangers is ook een leerweg. Gaan-de-weg wordt geleerd uit Mozes en de profeten, de Joodse bijbel, en gaan de twee leerlingen ‘verstaan’. Dat wordt gevierd in het breken van het brood. Ook dit heeft een dubbele betekenis want in de Rabbijnse traditie staat ‘brood breken’ voor uitleg van de Thora, tegelijk gaf Jezus het teken van broodbreking aan zijn leerlingen (en dus ook aan ons) mee als solidaire verbondenheid met de weg die hij is gegaan en met alle kwetsbare mensen die we ontmoeten.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.