Wij gaan weer beginnen

Beste gemeenteleden,

Na de vele berichten over het niet houden van diensten/vieringen zijn wij blij dat we nu weer kunnen beginnen. Onze eerste samenkomst zal zijn op 9 mei om 9.15 uur. Steeds meer mensen hebben hun eerste – of inmiddels ook de tweede – vaccinatie ontvangen. Dat biedt op zich geen garanties, maar het geeft wel een gevoel van meer veiligheid.
Minister Grapperhaus heeft in het overlegorgaan kerken en overheid (CIO) ook aangegeven het vieren in kleine groepen weer verantwoord te vinden. Wij blijven de afstands- en hygiëneregels hanteren en komen daar op terug kort voor 9 mei.

Op zondag 9 mei is Myrthe Leijdens onze gastvoorganger. Wij kennen haar uit de periode 2000 – 2008 toen zij gemeentepredikant was in Burgh en achtervang was voor Klaas. Zij heeft enkele uitvaartdiensten gedaan en Klaas en zij hebben een keer samen een thema gekozen, waarover ze allebei in Burgh en Zierikzee een overdenking hebben gehouden. Na haar vertrek is ze nog een enkele keer geweest. Na haar vervroegd emeritaat is zij vanuit Waddinxveen weer in Burgh komen wonen.

Op donderdag 22 april is overleden ons gemeentelid Jannie Snijders-Hendrikse, Keetenstraat 96. Zij is 85 jaar geworden. Haar afscheidsbijeenkomst is op donderdag 29 april in het crematorium te Goes.
Wij leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen om dit verlies te kunnen dragen.

Wij hopen dat het mogelijk blijft om elkaar weer in de kerk te kunnen begroeten op zondag 9 mei, want bij het schrijven van dit bericht is er in de ziekenhuizen een zeer zorgelijke ontwikkeling.
In het licht van de versoepelingen roept dit tegenstrijdige gevoelens op.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba