Verlenging periode zonder diensten/vieringen (12 mrt.)

Beste gemeenteleden,
De verlenging van de coronamaatregelen tot 30 maart a.s. vraagt van ons opnieuw een afweging over het houden van onze diensten/vieringen.In de kerkelijke richtlijnen is er een heel voorzichtige ruimte om weer te beginnen. Vanuit de orthodoxe hoek is erop aangedrongen weer meer mogelijk te maken. Het advies is meegegaan op de golven van behoefte tot versoepeling vanuit de samenleving, maar benadrukt ook om goed te kijken naar de plaatselijke situatie.
We hebben de gemeente steeds gezien als een risicogroep. Binnen deze groep hebben de eerste vaccinaties plaatsgevonden. Dat biedt met de nodige voorzichtigheid op zich perspectief.
In de persconferentie van 8 maart jl. is de hoop uitgesproken dat er met ingang van Pasen verruiming van de diverse maatregelen komt mits dit op grond van de coronacijfers verantwoord is.
Het aantal besmettingen is momenteel nog steeds heel zorgelijk.

Wij hebben besloten onze periode zonder diensten/vieringen te verlengen met de zondagen 21 en 28 maart en Goede Vrijdag 2 april. Na de persconferentie van 23 maart hopen wij de beslissing te kunnen nemen om op Paaszondag 4 april weer te beginnen. Een mogelijke verruiming zal waarschijnlijk omstreeks 1 april ingaan, maar Goede Vrijdag vinden wij geen geschikt moment voor een herstart.

Wij kunnen op deze zondagen vanaf 10.30 uur doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.Op 21 maart wordt de serie “Een nieuwe aarde” afgerond met het thema “Een nieuwe lente? Of onheil voor de armsten?” Over de uitzendingen daarna van Palmzondag en de Goede Week hoort u meer in de week van 23 maart.
Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl) kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en het is ook te zien op onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl
Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

Wij hopen van harte dat ons volgende bericht een aankondiging kan zijn van weer kunnen samenkomen in de kerk.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba