In memoriam Maatje Bergmans – van der Wielen

Nadat haar leefwereld de laatste jaren kleiner en kleiner werd, is Maatje op woensdag 22 juli jl. overleden. Lange tijd woonde ze samen met haar man Hans aan de Jannewekken, maar een paar jaar geleden werd ze vanwege Parkinson opgenomen in de ‘Cornelia’. Maatje was een zorgzame vrouw die aandacht had voor het wel en wee van veel mensen. Haar betrokkenheid bij hoe het met anderen ging was groot en ze leefde sterk mee bij het leed dat mensen overkwam. Familie speelde een belangrijke rol in haar leven. Zo zorgde ze jarenlang voor haar moeder. Toen de ziekte Parkinson zich bij haar openbaarde groeide de angst dat er een dag zou komen dat ze niet meer thuis kon wonen. De verhuizing naar de ‘Cornelia’ was dan ook een hele overgang voor haar. Toch lukte het haar om een weg te vinden. Hoewel haar gezondheid steeds minder werd, bleef ze geestelijk zeer vitaal. Ze genoot volop van de activiteiten die werden aangeboden. Ze deed aan zo veel dingen mee dat ze wel eens zei: ’Ik ben in mijn leven nog nooit zo veel op stap geweest als hier’. Elke dag kwam er bezoek en de zorg die ze nodig had ontving ze van liefdevolle mensen die alles in het werk stelden haar leven zo aangenaam mogelijk te maken.
Haar leven is voorbij, maar wie zij was en wat zij voor mensen betekende zal in herinnering blijven en liefdevol worden bewaard.

Franck Ploum