Herstart uitgesteld

Zierikzee, 19 mei – Eind vorige week hebben we uitgebreide richtlijnen ontvangen voor het houden van diensten. De kerkenraad heeft zich gerealiseerd dat met aanpassing van allerlei gebruiken een dienst op zich wel te verwezenlijken is, maar dat vooral de maatregelen, die gericht zijn op veiligheid, hygiëne en schoonmaak, veel van een ieder zullen vragen. Wij hebben daarbij ook gekeken naar de samenstelling en leeftijdsopbouw van onze kerkgangers. Wij vinden het beter vinden de ontwikkelingen rondom het virus af te wachten. In de loop van augustus willen wij alles opnieuw bekijken. Dat betekent dus dat de op 11 mei aangekondigde herstart van diensten op 28 juni niet doorgaat.
In GastVrij volgt een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Ben Hoexum, scriba