Collecte kerst 2022

Collecte kerst 2022: kerstpakketten leger des Heils
Juist in deze tijd merken we dat veel mensen grote zorgen hebben over het dagelijks bestaan. Over de stijgende energieprijzen en ook van de levensmiddelen in de supermarkt. Gezinnen die armoede kennen en waar weinig extra’s mogelijk is.
Daarom vraagt het leger des Heils ook dit jaar weer ondersteuning om mensen
met een minimaal leefgeld in Schouwen-Duiveland van een kerstpakket te voorzien.
Voor de verspreiding van de pakketten werkt het leger des Heils onder meer
samen met de volgende maatschappelijke organisaties:
➢ Stichting voedselbank Schouwen-Duiveland
➢ SMWO (Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio)
➢ SHV Zeeland, regio Schouwen-Duiveland
➢ Emergis, Ambulante begeleiding
➢ Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (ambulante begeleiding)
De diaconie wil deze actie ook graag ondersteunen en daarom is gekozen om deze
actie het doel van de collecte van kerst te maken.