Zondag 22 augustus 2021

Zondag 22 augustus 2021
09.30 – dhr. Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds
Thema: Psalm 145 vrij

Vooruitblik 22 augustus: Aan de hand van de psalmen-vrij hertalingen van Huub Oosterhuis staan we vanaf 30 mei vier zondagen stil bij de inhoud en betekenis van deze oeroude teksten en gebeden waarin vloeken en bidden, verlatenheid en lofzang hand in hand gaan. Op 22 augustus sluiten wij deze vieringenserie af. Richting het einde van het Boek der Psalmen, neemt de verwondering en de lofzang de overhand. Dat merken we ook in psalm 145. Een psalm over de vraag wie God dan wel mag zijn. Dat God er is, daar is geen twijfel meer over in deze psalm, de vraag is: hoe is God. In de berijming van Oosterhuis is God, barmhartig en vriend! Barmhartig is een eigenschap. Vriend is een plek die iemand heeft in je leven: geen hogehemelgod, geen machtige almacht, maar een barmhartige vriend! Dat moet bezongen worden, eeuw na eeuw (Franck Ploum).