Zondag 22 augustus 2021

Zondag 22 augustus 2021
09.15 – dhr. Franck Ploum
Thema: Psalm 145 vrij

Vooruitblik 22 augustus: Richting het einde van het Boek der Psalmen, neemt de verwondering en de lofzang de overhand. Dat merken we ook in psalm 145. Een psalm over de vraag wie God dan wel mag zijn. Dat God er is, daar is geen twijfel meer over in deze psalm, de vraag is: hoe is God. In de berijming van Oosterhuis is God, barmhartig en vriend! Barmhartig is een eigenschap. Vriend is een plek die iemand heeft in je leven: geen hogehemelgod, geen machtige almacht, maar een barmhartige vriend! Dat moet bezongen worden, eeuw na eeuw.