Zondag 14 maart

Zondag 14 maart 2021
Vanaf 10.30 uur online: de heer Franck Ploum
Thema: “Een nieuwe aarde – Van uitbuiten naar beheren”

Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn? Wij zijn de eerste verantwoordelijken om een planeet door te geven die bewoonbaar is voor de mensheid die na ons zal komen en voor al wat leeft. Gelezen wordt Romeinen 8, over de schepping in barensweeën.