Zondag 11 oktober 2020

Spreken in gelijkenissen 1
Beeldende taal is fijn. Het helpt je om te begrijpen wat er gezegd wordt. Maar beeldende taal kan ook verwarrend zijn. Begrijpen we de beelden die gebruikt worden? In de ontmoeting met verschillende culturen is het zeker oppassen, want beelden kunnen in oost of west, in noord of zuid verschillende betekenissen hebben. Jezus spreekt in beelden, in gelijkenissen. Verstaan wij deze altijd? Of zijn ze ver van ons vandaan, zo ver dat we de onderliggende laag niet meer kunnen volgen? Een bekend voorbeeld is de parabel van een man en zijn knechten uit Lukas 19. “Het verhaal van de talenten”. We gaan het verhaal lezen en eens kijken waar dit verhaal nu werkelijk over gaat.